O seriálu

Ve spolupráci s s Novis TK Praha, s Bonbonem Praha, s PSK Olymp a se Sokolem Senohraby pořádáme:

BĚHY DO KOPCŮ V PRAZE A OKOLÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

31.ROČNÍK

 

 

 

 

 

 

 

 


Jestli rádi běháte v přírodě, můžete to zkusit s námi! Pořádáme pravidelně každý rok seriál běhů do vrchu v okolí Prahy, podrobné informace o nich najdete v sekci ZÁVODY.Většina závodů má relativně lehčí profil (v průměru cca 5% soupání), tzn. nejedná se o nějaké prudké stoupání jen pro vrchaře-specialisty, ale spíš o “běhavé” závody, které zvládne každý – jen ta rychlost se liší :-).Celý seriál závodů se snažíme dělat jako nízkorozpočtový, takže nečekejte žádné vysoké prize money a hodnotné věcné ceny, vtipného moderátora ze známé rozhlasové stanice, bohatý doprovodný program, reklamy a prodejní stánky. Zázemí závodů je zpravidla trochu limitované, často jen přírodní nebo v nějaké hospodě se zahrádkou. Na druhou stranu se snažíme držet nízké startovné, nějakou tu vodu v cíli také dostanete, díky zkušeným organizátorům se na většině závodů dočkáte i rychlého nezmatečného vyhlášení výsledků nebo tomboly a hlavně se můžete těšit na přátelskou neformální atmosféru. Závodí se podle pravidel atletiky, specifická pravidla jsou následující:1. Soutěží se v následujících věkových kategoriích:
junioři do 19 let juniorky do 19 let
muži 20-39 let ženy 20-34 let
muži 40-49 let ženy 35-44 let
muži 50-59 let ženy 45-54 let
muži 60-69 let ženy 55-64 let
muži 70 a více ženy 65 a více

2. Do celkového hodnocení seriálu není třeba se nijak registrovat, účastí v libovolném ze závodů seriálu jste automaticky zařazeni i do ligy.

3. O pořadí v seriálu rozhoduje součet bodů získaný za umístění v jednotlivých závodech. Body se počítají samostatně v každé kategorii a to prvních 15 míst – za 1.místo 15 bodů, za 2.místo 14 bodů atd…

4. Do celkového hodnocení se počítá maximálně 10 nejlepších výsledků každého závodníka.

5. V případě rovnosti bodů o pořadí v seriálu rozhoduje:

  1. větší počet vzájemně lepších umístění
  2. nejlepší individuální výsledek nebo další větší počet lepších výsledků
  3. umístění v posledním bodovaném závodě

6. V případě, že je start závodu rozdělen podle kategorií do více běhů, je závodník povinen běžet se svou kategorií. Pokud toto pravidlo poruší, bude bodově zařazen na konec své kategorie bez ohledu na dosažený čas. Toto pravidlo se uplatní i v případě tzv. předčasných startů, kdy pořadatel umožní zpravidla pomalejším běžcům startovat dříve. Výjimky z tohoto pravidla nejsou možné.

7. Závodník se musí dostavit k registraci a převzetí čísla (může být i v zastoupení) nejpozději v čase uvedeném v propozicích daného závodu (není-li uvedeno, platí čas 10 minut před startem příslušné kategorie). Při nedodržení tohoto pravidla nebude závodník připuštěn do závodu. Výjimky z tohoto pravidla nejsou možné.

8. Závodník je povinen běžet s viditelně připnutým přiděleným startovním číslem vpředu. Při nedodržení tohoto pravidla nebude závodník zařazen do výsledků. Ředitel závodu může udělit z tohoto pravidla výjimku.

9. Každý závodník se pohybuje po trati pouze během či chůzí a hlavně vlastní silou. Tzn. nesmí být nikým tlačen ani tažen (např. psem). Při porušení tohoto pravidla bude závodník vyřazen z výsledků.

10. V případě ohrožení zdraví závodníků je v pravomoci ředitele závodu ihned přerušit či ukončit závod do okamžiku, kdy nebezpečí pomine. Ochrana zdraví závodníků je vždy na prvním místě.

11. Svou účastí v závodě běžci souhlasí s pořízením ilustračních fotografií popř. jiných audiovizuálních záznamů.

12. Na některé závody je možné se předregistrovat elektronicky předem (v sekci ZÁVODY). Slouží to k urychlení registrace na místě a odhadu počtu závodníků pro organizátora. I předregistrovaný závodník se ale musí včas dostavit k převzetí čísla (viz. bod 7).

13. Medaile za celkové hodnocení seriálu dostanou první 3 závodníci v každé kategorii, věcné ceny budou připraveny pro prvních 6 závodníků ve všech kategoriích. Podmínkou pro udělení ceny je účast na minimálně 5-ti závodech seriálu. Věcné ceny nevyzvednuté osobně při oficiálním vyhlašování propadají do následné tomboly.

14. Vyhlášení konečného pořadí 31.ročníku seriálu Běhů do kopců v Praze a okolí se uskuteční po skončení závodu Hostivařská šance (není součástí seriálu) v sobotu 30.11.2024

Podrobnější informace:

Petr Schovánek: 602 348 817
schovanekp@iol.cz
Tomáš Rychecký: 602 391 195
t.rychecky@seznam.cz